Naslov Autor(i) Jezik
Dokumenti djelatnika Engleski
EVIDENCIJA O SKLOPLJENIM UGOVORIMA Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
FINANCIJSKI DOKUMENTI Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
korisno Admin
Hrvatski
Kurikulum i Godišnji plan i program Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
OPĆI AKTI ŠKOLE Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PRAVILNICI Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Pravo na pristup informacijama Kristina Tokodi
Hrvatski
PROCEDURE Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Izjava o nepostojanju sukoba interesa.docx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Nastavni planovi za gimnaziju Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe u Gimnaziji Sisak.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Poslovnik o radu Školskog sportskog društva Gimnazijalac.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Zakon o sprječavanju sukoba interesa.docx Kristina Tokodi
Hrvatski
Zakon_o_zastiti_osobnih_podataka-NN_106-2012.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski