Naslov Autor(i) Jezik
Dokumenti djelatnika Engleski
korisno Admin
Hrvatski
Kurikulum i Godišnji plan i program Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
OPĆI AKTI ŠKOLE Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Pravo na pristup informacijama Kristina Tokodi
Hrvatski
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2020.GODINE-ZAVRŠNI-03-076-501-19360-BI.docx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2021.GODINE-ZAVRŠNI-03-076-501-19360-BI.docx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2022.GODINE-ZAVRŠNI-03-076-501-19360-BI.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Evidencija sklopljenih ugovora - 2020 - zaposlenici.docx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Evidencija sklopljenih ugovora - 2021. godina Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Evidencija_sklopljenih_ugovora_-2022._god..doc Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Evidencija_sklopljenih_ugovora_-_2022-_zaposlenici.docx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Evidencija sklopljenih ugovora - Gimnazija Sisak.docx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Evidencija sklopljenih ugovora - zaposlenici-2021. godina.doc Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
FINANCIJSKI PLAN -2021-2023.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
FINANCIJSKI PLAN -2022-2024 - DOPUNA.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
FINANCIJSKI PLAN -2022-2024.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
FINANCIJSKI PLAN GIMNAZIJA SISAK 2020-2022.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
FINANCIJSKI PLAN I OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GIMNAZIJE SISAK 2023.-2025..pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
GIMNAZIJA SISAK 03-076-501-19360 REFERENTNA STRANICA 2020.-MZOŠ.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Gimnazija Sisak - izvješće o donacijama u 2022. godini.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
GIMNAZIJA SISAK-IZVRŠENJE FIN.PLANA 1.-6.MJ.2023..xlsx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Gimnazija Sisak-referentna stranica 03-076-501-19360 rf_pdftodo_ieudbzhc0jgtfvwdy2nv1zh3.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Izjava o nepostojanju sukoba interesa.docx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA -2020. GOD.- GIMNAZIJA SISAK.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Izvješće o primljenim donacijama u 2021. godini.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 2021. GODINE.xlsx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA - 31.12.2022..xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Nastavni planovi za gimnaziju Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Obrazloženje financijskog plana Gimnazije Sisak za razdoblje 2022.-2024. godine.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
OBRAZLOŽENJE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 1.-6. mj.2023.godine.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe u Gimnaziji Sisak.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Odluka o prijenosu viška 2021. godine.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Odluka o prijenosu viška sredstava iz 2022. godine - Gimnazija Sisak.pdf Darija Hanž
Hrvatski
PLAN NABAVE ZA 2020.GODINU.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PLAN NABAVE ZA 2021.GODINU.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PLAN NABAVE ZA 2022.GODINU.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Poslovnik o radu Školskog sportskog društva Gimnazijalac.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Pravilnik_o_izmjeni_Pravilnika_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoskih_mjera (1).pdf Kristina Tokodi
Hrvatski
Pravilnik_o_izvodenju_izleta_ekskurzija.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski
Pravilnik_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoskih_mjera_NN_br_94_2015.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Sisak.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Pravilnik o popisu imovine i obveza Gimnazije Sisak.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe u Gimnaziji Sisak.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave - novo.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Pravilnik o vođenju evidencije ugovora - Gimnazija Sisak.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Pravilnik_o_vrednovanju.pdf - pročišćeni tekst Kristina Tokodi
Hrvatski
Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PROCEDURA NAPLATE.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski
Procedura o izdavanju i obračunu putnih naloga.PDF Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Procedura stvaranja ugovornih obveza u Gimnaziji Sisak.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama - Gimnazija Sisak.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PR-RAS 1.-12.MJ.2020.-03-076-501-19360 proračun 2020..xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PR RAS 1-12.MJ.2021.FI-03-076-501-19360.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PR RAS 1.-12.MJ.2022..xls 03-076-501-19360.xlsx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
REBALANS 2021..xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
REFERENTNA STRANICA PR RAS 1.-12.MJ.2021.GOD.03-076-501-19360.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Zakon o sprječavanju sukoba interesa.docx Kristina Tokodi
Hrvatski
Zakon_o_zastiti_osobnih_podataka-NN_106-2012.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski