preskoči na sadržaj
e-Dnevnik novosti

Zaključivanje ocjena!

Za unos zaključne ocjene kliknite u retku "Zaključeno" prazan prostor drugog polugodišta i unesite željenu ocjenu ili status "Neocijenjen", "Oslobođen", "Odrađeno" ili "Neodrađeno".

  :: opširnije :: 


objavio: Andrea Ostojić  datum: 15. 5. 2017. 05:05

Bitne upute za razrednike i nastavnike

Dodatna i dopunska nastava

- satovi se vode preko kombinirane grupe

Unos i brisanje ocjena

- moguće je unesti ocjenu za trenutni ili prethodni mjesec (za više od mjesec dana unatrag, obratiti se razredniku)

- ako ocjena nije iz usmene ili pismene provjere, odnosno ocjena ne nosi "težinu" i ne ubraja se u ukupan broj pismenih i usmenih provjera u jednom danu, možete označiti 'Ne' uz "Usmena/pismena provjera", a takva ocjena će imati bijelu umjesto žutu pozadinu bilješke

- nakon održanog usmenog ispita potrebno je odmah upisati ocjenu kako bi kasnije ostalim nastavnicima bila vidljiva napomena o ukupnom broju održanih usmenih i pismenih provjera kod pojedinog učenika u trenutnom danu

- prilikom unosa ocjena iz pismenih provjera znanja obavezno staviti datum kada je provjera pisana, a ne datum kada se upisuju ocjene

- rok za brisanje netočno upisane ocjene je 10 minuta, a za eventualno naknadno brisanje potrebno je obratiti se administratorima od kojih će te dobiti zahtjev za brisanje ocjena

Unos sata i izostanaka

- ako ste pogriješili prilikom unosa sata, brisanje je moguće unutar 48 sati

- naknadno sat može obrisati/urediti samo administrator

- ako dva nastavnika predaju isti predmet u jednom razredu, potrebno je označiti grupe (A, B, ...) prilikom unosa sata (za oznake grupe, nastavnici se međusobno dogovaraju)

- prilikom unosa izostanaka možete ostaviti napomenu razredniku za određenog učenika klikom na izostali sat

Vremenik pismenih provjera

- unos pismene provjere:    Odabir razredne knjige > Pregled rada > Raspored pisanih zadaća, ... > Unesi

- unos podataka o provedenim pismenim provjerama:   Odabir razredne knjige > Pregled rada > Podaci o provedenim pisanim zadaćama, ... > Unesi

Uređivanje podataka učenika

Imenik > Izbornik > Administracija učenika > odabir učenika

- nakon provedenih koraka, odabrati opciju koja se želi urediti (osobni podaci, fotografija, pedagoške mjere, kontakti, vladanje, opći uspjeh)

Upozorenja

   -   tri ili više jedinica u zadnjih mjesec dana

   -   za učenika postoje neažurirani izostanci

 

  :: opširnije :: 


objavio: Andrea Ostojić  datum: 13. 11. 2016. 15:06
 

preskoči na navigaciju