2020-03-22 10:02:47

Podrška u vezi novonastale situacije s corona virusom

Svi učenici i djelatnici Gimnazije Sisak, kao i članovi njihovih obitelji, mogu se u slučaju potrebe za psihološkim savjetovanjem i podrškom u vezi novonastale situacije s corona virusom obratiti stručnoj suradnici psihologinji, Maji Ćuk Djilas, na mob 098/551-348 svaki dan od 13 do 14 sati (uključujući i vikend), ili na e-mail mcukdjil@gmail.com.


Gimnazija Sisak