2020-03-24 12:38:30

Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Odluku možete proćitati u privitku pod opširnije.


Gimnazija Sisak