2020-06-01 21:10:18

HRVATSKI U ZEMLJI ČUDESA - YouTube kanal (+ pripreme za maturu)


 Dragi učenici,

na YouTube kanalu Hrvatski u Zemlji čudesa možete pronaći sadržaje vezane uz predmet Hrvatski jezik. Ovi će sadržaji biti vrlo korisni čak i maturantima s obzirom na to da su upravo danas krenule ubrzane pripreme za državnu maturu. Video-lekcije možete pronaći na linku kanala:

 

https://www.youtube.com/channel/UCBD8RXx_6zYXv_vQsq3XttA


Ugodan rad svima, a maturantima sretno na maturi!

Vaša profesorica,

Marta Narančić, magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti

 

https://www.youtube.com/channel/UCBD8RXx_6zYXv_vQsq3XttA


Gimnazija Sisak