2020-09-21 21:36:10

Gimnazija Sisak - domaćin Županijskog stručnog aktiva likovnoumjetničkog područja

Holandska kuća 

U našoj školi održan je u petak 18. rujna 2020. Županijski stručni skup učitelja i nastavnika likovne kulture i likovne umjetnosti. Zbog epidemioloških razloga prvi se dio sastanka odvijao na otvorenom, u krugu škole, a drugi je dio održan u Prvom info centru industrijske baštine - Holandskoj kući i Gradskom muzeju Sisak u vidu terenske nastave.

 

Izlaganje Vlatka Čakširana, ravnatelja Gradskog muzeja Sisak

Gimnazija Sisak trebala je biti domaćin i dvodnevnom Državnom skupu likovnoumjetničkog područja 1. i 2. rujna ove godine, koji okuplja oko dvjesto učitelja i nastavnika iz cijele Hrvatske. Uslijed poznatih razloga to nije bilo izvedivo, pa je održan kao prvi Državni skup te vrste u online formi. S obzirom na to da je većina predavača i tema bila vezana uz naš grad i županiju, pozitivni dojmovi vidljivi iz evaluacije skupa značajan su doprinos novoj percepciji i afirmaciji obrazovnih i kulturnih potencijala Siska i Sisačko moslavačke županije. Organizatorica i voditeljica skupa, viša savjetnica Zvjezdana Prohaska iz Agencije za odgoj i obrazovanja, izrazila je želju da se slično događanje održi u Sisku kada se za to ostvare uvjeti. Ideja spomenutog Županijskog aktiva bila je nadoknaditi propušteno interaktivno iskustvo boravka u inspirativnom prostoru HOKU onima koji još nisu imali tu priliku.

Detaljnije o Državnom stručnom skupu učitelja i nastavnika likovnoumjetničkog područja u nastavku (tekst objavljen na    stranicama AZZO 7. rujna 2020.):

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 1. i 2. rujna 2020. održan je prvi online državni stručni skup za učitelje i nastavnike likovnoumjetničkog područja.

Temu skupa Industrijska baština u kurikulima likovno-umjetničkog područja obradili su i izložili savjetnici, učitelji, nastavnici, znanstvenici i stručnjaci iz muzeja i galerija. Sudionike skupa pozdravila je i ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, koja se uvodno obratila sudionicima skupa.

Stručni skup organizirala je i vodila Zvjezdana Prohaska viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost u Agenciji za odgoj i obrazovanje.

Teme na skupu i predavači

Projekt “Holandska kuća”, predstavljanje prvog infocentra industrijske baštine u Republici Hrvatskoj, predstavljanje zbirki (3D mapirani animirani prikaz razvoja siska kroz periode industrijalizacije u 35 točaka sisačke industrijske); dr. sc. Vlatko Čakširan, ravnatelj Gradskog muzeja Sisak Edukacija u baštinskoj ustanovi; Edukativno-kreativni programi Gradskog muzeja Sisak i upoznavanje muzejskih zbirki; predstavljanje radionica industrijske baštine; Marijan Bogatić, prof., viši muzejski pedagog, kustos, Gradski muzej Sisak Fotografija u promociji industrijske baštine grada Siska – radovi s bijenalne izložbe „Čelik i nafta“, 1966. – 1990.; Iskra Baćani, dipl. arheolog i pov. umjetnosti, viša kustosica, Gradski muzej Sisak Prezentacija stare fotografske tehnike Mokri kolodij; Miroslav Arbutina fotograf, voditelj Centra za stare fotografske procese “Atelier Siscia“, Sisak Uloga radničkih sveučilišta u kulturnom i likovnom obrazovanju radnika, predstavljanje dvogodišnjeg istraživanja radničkih/narodnih sveučilišta; prof. dr. sc. Jasna Galjer, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu i  doc. dr. sc. Sanja Lončar, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Holandska kuća/ Gradska galerija Striegl, Predstavljanje zbirke i radionica, Zaigraj online memory sa Strieglom – interaktivni teaser kao aktivan način upoznavanja fundusa i opusa umjetnika povodom 100 godina rođenja Slave Striegla; Alma Trauber, prof., ravnateljica Galerije Striegl, Sisak Industrijska baština u nastavi; mr. sc. Marijana Marinović, viša savjetnica za povijest, Agencija za odgoj i obrazovanje Učenici kao kustosi i aktivni sudionici izložbe – suradnja Gimnazije Sisak i Gradske Galerije Striegl; Alma Trauber, prof., ravnateljica Galerije Striegl, Sisak i Marijana Milas, prof., Gimnazija Sisak Umrežavanje odgojno-obrazovnih institucija i organizacija institucionalne i nezavisne kulturne scene – projekt Grad na drugi pogled, primjer dobre prakse; Jasminka Vidović Buinac, prof., OŠ Braća Ribar Sisak i Marijana Milas, prof., Gimnazija Sisak Integrirani nastavni dan i alternativni prostori učenja – međuinstitucionalna suradnja u okviru Projekta Cisterciti i Opatija Topusko, primjer dobre prakse; Ana Rizmaul, prof., Srednja škola Topusko, Glina i Hrvatska Kostajnica Predstavljanje radionica plakata i maski u papiru (na poticaj plakata vezanih za sisačku industriju); Ivan Novak, akad. slikar-grafičar i magistar umjetnosti, Osnovna škola Dvor Aspekti primjene kurikuluma likovnoumjetničkog područja, OŠ i SŠ; Gordana Koščec Bousfield, prof., Osnovna škola Suvag, Zagreb i Elen Zubek, prof., Gimnazija Velika Gorica O kurikulumima likovnoumjetničkog područja; Zvjezdana Prohaska, prof., viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost, Agencija za odgoj i obrazovanje

 

 


Gimnazija Sisak