2023-07-11 18:22:31

OBAVIJEST ZA MATURANTE

Dragi maturanti, 

12.7.2023. u 12:00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature. Prema članku 43. Pravilnika o polaganju državne mature, objavom rezultata počinje rok za prigovore učenika na bodovanje ispita.

Učenici prigovore mogu predati elektronskim putem od 12.7.2023. od 12:01. sati do 14.7.2023. do 12:00 sati, na način da popune i pošalju formular u prilogu , preko društvene mreže Yammer sa osobnog profila (školskog) ispitnom koordinatoru (Tomislav Dovranić u private inboks) , ili mogu osobno donijeti ispunjen formular s prigovorom u školu u četvrtak 13.7.2023. u terminu 10.00 – 13.00 sati i petak 14.7.2023. u terminu 10.00-12.00 sati

 

Prigovore za Hrvatski jezik je potrebno odvojiti u slučaju da učenik ulaže prigovor na sažetak i na esej. U ovom slučaju, učenik ulaže dva prigovora, jedan na Hrvatski jezik - test i sažetak, a drugi na Hrvatski jezik - školski esej.


 

VAŽNO – upute NCVVO-a za popunjavanje formulara

1. U prigovoru treba biti naveden broj zadatka, dobiveni bodovi te konkretan i argumentiran prigovor na ocjenjivanje.


2.  Neće se razmatrati prigovori u kojima se navode privatni razlozi (neispavanost, razne obaveze…)  kao uzrok pogrešaka.


3. Neće se razmatrati prigovori u kojima je navedeno da je učenik odnosno pristupnik zaboravio ili nije stigao prepisati odgovore na zadatke višestrukoga izbora na list za odgovore.


4. Neće se razmatrati prigovori u kojemu se traži ponovni pregled cijelog ispita jer učeniku odnosno „nedostaju jedan ili dva boda za prolaz“.


5. Neće se razmatrati prigovori u kojima nije jasno i argumentirano obrazloženo zbog čega se smatra da je došlo do pogreške u bodovanju.

 

6. Neće se razmatrati prigovori poslani elektronskim putem nakon isteka termina.


Gimnazija Sisak