Naslov Autor(i) Jezik
Godisnje_izvjesce (1).csv Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Godisnje_izvjesce - 2018.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Godisnje_izvjesce_2019.csv Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Godisnje_izvjesce_2019.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Godisnje_izvjesce - 2021. GOD.- provedba Zakona o pravu na pristup informacijama.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama - 2020. god..pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2015.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2016.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Godišnje izvješće 2017- Zakon o pravima na pristup informacijama.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
izvjesce (1) - 2020. godina.csv Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
izvjesce 2018.csv Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
KATALOG_INFORMACIJA Gimnazija Sisak.rtf Kristina Tokodi
Hrvatski
Kopija izvjesce - 2021. godina - Izvješće - Zakon o pravu na pristup informacijama.csv Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
NOVI-Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije_(1).docx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
NOVI-Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.docx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA GIMNAZIJA SISAK.docx Kristina Tokodi
Hrvatski
Zakon o pravu na pristup informacijama.docx Kristina Tokodi
Hrvatski