preskoči na sadržaj
Natječaji i ponude

OBAVIJEST o izboru po natječaju -spremačica- određeno puno radno vrijeme - zamjena za bolovanje.doc Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Darija Hanž  datum: 7. 5. 2024. 08:09

OBAVIJEST I POZIV NA INTERVJU kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto ČISTAČICA/SPREMAČICA- određeno radno vrijeme - objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Sisak od 08.04.2024. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Darija Hanž  datum: 29. 4. 2024. 09:22

Obavijest - NATJEČAJ čistačica-spremačica- pisana provjera - testiranje - puno određeno vrijeme - objavljen 8.04.2024. Vijest ima dokument u privitku

Poziv na pisanu provjeru nalazi se u privitku pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 22. 4. 2024. 09:58

ČISTAČICA - SPREMAČICA- NATJEČAJ- zamjena - puno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Natječaj možete pogledati u privitku pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 8. 4. 2024. 09:57

Obavijest kandidatima - izbor po natječaju - natječaj - spremačica - 20 sati - neodređeno nepuno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Darija Hanž  datum: 27. 2. 2024. 09:49

Obavijest kandidatima - izbor po natječaju - natječaj - spremač/ica - 40 sati - neodređeno puno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Darija Hanž  datum: 27. 2. 2024. 09:40

Obavijest i poziv na intervju - natječaj - spremač - ica neodređeno puno radno vrijem.doc Vijest ima dokument u privitku

Obavijest i poziv možete pogledati u privitku pod opširnije. 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 14. 2. 2024. 16:32

Obavijest i poziv na intervju - natječaj - spremač-ica neodređeno nepuno radno vrijem.doc Vijest ima dokument u privitku

Obavijest i poziv možete pogledati u privitku pod opširnije. 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 14. 2. 2024. 16:30

Obavijest kandidatima - natječaj - spremač/spremačica nepuno radno vrijeme, neodređeno vrijeme - 20 sati tjedno Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Darija Hanž  datum: 7. 2. 2024. 13:35

Obavijest kandidatima - natječaj - spremač/spremačica neodređeno puno radno vrijeme - 40 sati tjedno ukupno Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Darija Hanž  datum: 7. 2. 2024. 13:27

Zapisnik o rezultatima izbora za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Prag, broj poziva 4./2024.

Na prezentaciju u školi, 6. veljače 2024. pozvana je jedina agencija koja se prijavila – Turistička agencija Speranza iz Zagreba. Prezentaciji je nazočilo 46 roditelja. Nakon predstavljanja ponude roditelji su jednoglasno odlučili da će višednevnu izvanučioničku nastavu organizirati Turistička agencija Speranza.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 7. 2. 2024. 09:05

Zapisnik o rezultatima izbora za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Sarajevo, broj poziva 3./2024.

Na prezentaciju u školi, 30. siječnja 2024. pozvani su predstavnici Turističke agencija Speranza i Agencije ABC Travels čije ponude su zadovoljavale sve uvjete tražene u pozivu. Na prezentaciju su došli samo predstavnici Turističke agencije Speranza.  Prezentaciji je nazočilo 22 roditelja. Nakon predstavljanja ponude roditelji su jednoglasno odlučili da će školski izlet organizirati Turistička agencija Speranza.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 1. 2. 2024. 09:59

Zapisnik o rezultatima izbora za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Mađarsku (Koljnof) i Austriju, broj poziva 2./2024.

Na prezentaciju u školi, 30. siječnja 2024. pozvana je jedina agencija koja se prijavila – Turistička agencija Speranza iz Zagreba. Izboru je nazočilo 35 roditelja. Nakon predstavljanja ponude roditelji su jednoglasno odlučili da će školski izlet organizirati Turistička agencija Speranza.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 1. 2. 2024. 09:58

Obavijest o odabiru i predstavljanju ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Prag, broj poziva 4./2024.

Na javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Prag, objavljenog na stranicama Gimnazije Sisak 12. siječnja 2024., pristigla je ponuda Turističke agencije Speranza.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave utvrdilo je da ponuda zadovoljava sve uvjete tražene u pozivu te se ovim putem Turistička agencija Speranza poziva na roditeljski sastanak koji će se održati u utorak, 6. veljače 2024. u 17:10 sati u Gimnaziji Sisak kako bi se predstavio program roditeljima učenika.   

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 31. 1. 2024. 08:49

Zapisnik o rezultatima izbora za organizaciju maturalnog putovanja u Španjolsku, broj poziva 1./2024.

Na prezentaciju u školi, 29. siječnja 2024. pozvana je jedina agencija koja se prijavila – Turistička agencija Speranza iz Zagreba. Izboru je nazočilo 73 roditelja. Nakon predstavljanja ponude roditelji su jednoglasno odlučili da će školski izlet organizirati Turistička agencija Speranza.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 30. 1. 2024. 09:04

Obavijest o odabiru i predstavljanju ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Sarajevo, broj poziva 3./2024.

Na javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Sarajevo , objavljenog na stranicama Gimnazije Sisak 9. siječnja 2024., pristigle su ponude:

Turističke agencije Speranza,  Turističke agencije „Saša KLEK“ i Agencije ABC Travels.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za organizaciju maturalnog putovanja utvrdilo je da ponude Turističke agencija Speranza i Agencije ABC Travels zadovoljavaju sve uvjete tražene u pozivu te se ovim putem pozivaju na roditeljski sastanak koji će se održati u utorak, 30. siječnja 2024. u 18:30 sati u Gimnaziji Sisak kako bi se predstavili programi roditeljima učenika, koji će odabrati izvršitelja usluge.   

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 24. 1. 2024. 17:33

Obavijest o odabiru i predstavljanju ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Mađarsku (Koljnof) i Austriju, broj poziva 2./2024.

Na javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Mađarsku (Koljnof) i Austriju, objavljenog na stranicama Gimnazije Sisak 9. siječnja 2024., pristigla je ponuda Turističke agencije Speranza.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za organizaciju maturalnog putovanja utvrdilo je da ponuda zadovoljava sve uvjete tražene u pozivu te se ovim putem Turistička agencija Speranza poziva na roditeljski sastanak koji će se održati u utorak, 30. siječnja 2024. u 19:00 sati u Gimnaziji Sisak kako bi se predstavio program roditeljima učenika.   

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 24. 1. 2024. 17:31

Obavijest o odabiru i predstavljanju ponude za organizaciju maturalnog putovanja u Španjolsku, broj poziva 1./2024.

Na javni poziv za organizaciju maturalnog putovanja u Španjolsku, 2024. godine, objavljenog na stranicama Gimnazije Sisak 3. siječnja 2024., pristigla je ponuda Turističke agencije Speranza. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za organizaciju maturalnog putovanja utvrdilo je da agencija zadovoljava sve uvjete tražene u pozivu te se ovim putem poziva na roditeljski sastanak koji će se održati u ponedjeljak, 29. siječnja 2024. u 19:00 sati u Gimnaziji Sisak kako bi se predstavio program roditeljima učenika.   

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 23. 1. 2024. 09:07

SPREMAČICA - NATJEČAJ - puno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Natječaj možete pogledati u privitku pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 22. 1. 2024. 09:07

SPREMAČICA - NATJEČAJ - nepuno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Natječaj možete pogledati u privitku pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 22. 1. 2024. 09:05

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - Prag (Broj poziva: 4./2024.) Vijest ima dokument u privitku

Obrazac poziva nalazi se u privitku pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 12. 1. 2024. 10:00

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Sarajevo, broj poziva 3./2024. Vijest ima dokument u privitku

Obrazac poziva nalazi se u privitkku pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 9. 1. 2024. 15:50

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Mađarsku (Koljnof) i Austriju, broj poziva 2./2024. Vijest ima dokument u privitku

Obrazac poziva nalazi se u privitku pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 9. 1. 2024. 15:46

Natječaj - nastavnik/ca BIOLOGIJE - određeno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Natječaj možete pogledati u privitku pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 8. 1. 2024. 09:53

Poziv za organizaciju maturalnog putovanja i prijedlog maturalnog putovanja, broj poziva 1./2024. Vijest ima dokument u privitku

Obrazac poziva za organizaciju maturalnog putovanja i prijedlog maturalnog putovanja nalaze se u privitku pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 3. 1. 2024. 16:00
» Arhiva naših vijesti    
 

preskoči na navigaciju