preskoči na sadržaj
Natječaji i ponude

Natječaj - nastavnik_ca ENGLESKOG JEZIKA - određeno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Natječaj se nalazi u privitku pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 17. 1. 2023. 14:32

Natječaj - nastavnik_ca ENGLESKOG JEZIKA – neodređeno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Natječaj se nalazi u privitku pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 17. 1. 2023. 14:29

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - Prag 2023. god Vijest ima dokument u privitku

Obrazac poziva nalazi se u privitku pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 16. 1. 2023. 15:04

Zapisnik o rezultatima izbora za provedbu izvanučioničke nastave - Beč 27.-28. siječnja 2023.- broj poziva 7/2022.

Na poziv za predstavljanje agencija za organizaciju dvodnevne izvanučionićke nastave- Beč 27.-28. siječnja 2023 koja se održala 28.11.2022. u 19.30 u prostoru škole u Rimskoj ulici broj 28 u Sisku odazvali su se predstavnici agencija:

  1. SPEKTAR PUTOVANJA- Zagreb
  2. SPERANZA- Zagreb

Nakon održanih prezentacija i nakon što je pročitana ponuda agencije Brod Tours koja se nije pojavila na prezentaciji, većinom glasova od 50 prisutnih roditelja (Spektar putovanja 40 , Speranza 10 , Brod Tours O ) izabrana je ponuda Spektar Putovanja.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 29. 11. 2022. 15:33

Obavijest o izboru po natječaju - NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: DARIJA HANŽ  datum: 28. 11. 2022. 12:47

Obavijest o neizboru po natječaju - nastavnik/ca fizike Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: DARIJA HANŽ  datum: 28. 11. 2022. 11:52

Obavijest o odabiru i predstavljanju ponuda za organizaciju dvodnevne izvanučionićke nastave-Beč 27.-28. siječnja 2023.- broj poziva 7/2022.

Povjerenstvo za organizaciju dvodnevne izvanučionićke nastave- Beč 27.-28. siječnja 2023. održalo je sastanak 17.11.2022. u 19.15 na kojem su razmotrene pristigle ponude. Od ukupno 12 članova povjerenstva sastanku je nazočilo 9 članova.

 

Na Javni poziv za organizaciju navedene izvanučionićke nastave koji je objavljen 27.10.2022. na mrežnim stranicama Gimnazije Sisak pristigle su 3 ponude od slijedećih turističkih agencija:

  1. BROD TOURS- Slavnoski Brod
  2. SPEKTAR PUTOVANJA- Zagreb
  3. SPERANZA- Zagreb

Nakon pročitanih ponuda svih triju agencija utvrđeno je da sve udovoljavaju zahtjevima Javnog poziva, te je povjerenstvo jednoglasno prihvatilo da se sve tri agencije pozovu na roditeljski sastanak, na kojem će se predstaviti sa svojim programima.

Predstavljanje agencija će se održati 28.11.2022. u 19.30 u prostoru škole u Rimskoj ulici broj 28 u Sisku.

Budući se radi o velikoj grupi od 88 učenika roditelji će biti podijeljenji u dvije učionice, od kojih će u svakoj biti po 3 profesora koji su članovi povjerenstva.

Agencije će se izmjenjivati sa svojim predstavljanjem i programom, a svaka će imati oko 10 minuta za predstavljanje.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 23. 11. 2022. 22:31

Obavijest kandidatima - natječaj - NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA - Poziv na intervju Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: DARIJA HANŽ  datum: 15. 11. 2022. 15:03

Obavijest o odabiru i predstavljanje ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - broj poziva 6/2022 - Španjolska

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15 i 53/21), Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – Španjolska na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održanom dana 10. studenog2022., jednoglasno je odabralo ponudu agencije:

a) Speranza d.o.o., Trakošćanska 30, Zagreb

kao jedinu pristiglu ponudu na razmatranje, koja je ispunjavala sve uvjete zadane javnim pozivom.

Poziva se navedeni davatelj usluga da dana 17. studenog 2022. godine u 19,30 sati na roditeljskom sastanku predstavi svoju ponudu roditeljima u prostoru Gimnazije Sisak, Rimska 28, Sisak.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 11. 11. 2022. 09:53

Obavijest kandidatima - natječaj - NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA - Poziv na pisanu provjeru Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: DARIJA HANŽ  datum: 9. 11. 2022. 13:27

Poziv za organizaciju dvodnevne terenske nastave - Beč Vijest ima dokument u privitku

Obrazac poziva nalazi se u privitku pod opširnije. 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 27. 10. 2022. 16:21

Natječaj - nastavnik/ca ENGLESKOG JEZIKA Vijest ima dokument u privitku

Natječaj se nalazi u privitku pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 25. 10. 2022. 11:02

Natječaj - nastavnik/ca FIZIKE Vijest ima dokument u privitku

Natječaj se nalazi u privitku pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 25. 10. 2022. 10:59

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - Španjolska Vijest ima dokument u privitku

Poziv i prijedlog puta možete pogledati u prilogu pod opširnije.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 18. 10. 2022. 16:26

OBAVIJEST o izboru po natječaju - matematika Vijest ima dokument u privitku

Obavijest se nalazi u privitku pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 30. 9. 2022. 17:58

Obavijest i poziv na intervju - natječaj - NASTAVNIKCA MATEMATIKE Vijest ima dokument u privitku

Obavijest i poziv nalaze se u privitku pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 22. 9. 2022. 12:35

Obavijest kandidatima - natječaj – NASTAVNIK/CA MATEMATIKE - POZIV NA PISANU PROVJERU Vijest ima dokument u privitku

Poziv se nalazi u privitku pod opširnije.   :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 16. 9. 2022. 15:53

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta NASTAVNIK/CA MATEMATIKE Vijest ima dokument u privitku

Natječaj se nalazi u privitku pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Vuković Brodarić  datum: 6. 9. 2022. 14:50
» Arhiva naših vijesti    
 

preskoči na navigaciju